1 » Warunki zwrotów2

Warunki zwrotów

 Zwroty i Reklamacja.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.

2. Kupujący będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadu gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Kupujący zgłasza Sprzedawcy na adres:  

Unicat Łukasz Nosek
Grunwaldzka 21
37-100 Łańcut


Formularz zwrotów i reklamacji POBIERZ

Prosimy o wydrukowanie formularza zwrotów, wypełnienie oraz dołączenie go do przesyłki zwrotnej. W przypadku braku możliwości wydrukowania formularza prosimy o odręczne wypisanie danych dotyczących zwrotu.
Przejdź do strony głównej
OBSERWUJ NAS NA INSTAGRAMIE
@UNICATSHOP